Med fokus på forenkling av IT for hoteller

Vi jobber med forenkling av IT prosesser med spesielt fokus på hoteller

Tjenester

Under finner du eksempler på noe av det vi kan tilby

Konsulenttjenester

Rådgivning og utførelse basert på over 60 års erfaring i bransjen

IT Ansvarlig som tjeneste

Prosjektstyring i forbindelse med implementasjon og nyetablering

Implementering Hotellsystem

Implementering av Opera Cloud i samarbeid med Oracle Hospitality

Brukerstøtte

Brukerstøtte hotellsystemer og andre systemer basert på timeforbruk

Microsoft 365

Lisensiering og administrasjon av Microsoft 365

Backup

Backup av onsite servere og Microsoft 365 tjenster

RMM (PC/Server Management) og Antivirus

RMM – Overvåking og Management av PC og Servere

Antivirus tjenester

Ingen innlegg ble funnet.

Nyhetsbrev

Forbli i kretsen med alt du trenger vite.